Hvad er en biopejs

Selvom produktet ikke er nyt, så tænker mange stadig "biopejs hvad er det?".
Jeg har derfor forsøgt at komme forbi alle de spørgsmål som vi oftest hører.

En biopejs er en pejs der brænder på bioethanol. Biopejsen erstatter og modernisere den traditionelle åbne pejs. Den store forskel på en traditionel pejs og en biopejs er, at den ikke soder eller sviner på nogen måde. Du kan anvende en biopejs hvor som helst, så om du bor i hus, eller i lejlighed på 4. sal gør ingen forskel. En biopejs kræver ingen tilslutning af skorsten eller aftræk. Du kan også tage biopejsen med hvis du flytter.

Hvor kan  man anvende en biopejs

En biopejs kan anvendes langt de fleste steder. Da den ikke kræver nogen tilslutning til skorsten eller andet, kan den tages med overalt og placeres i de fleste miljøer. Du kan anvende en biopejs i stuen, på kontoret, i køkkenet, eller i kolonihavehuset hvis du ønsker.

Hvordan virker i en biopejs

En biopejs brænder på biopethanol, eller rettere, dampende derfra. Ved at fylde bioethanol i pejsen og dernæst tænde op, vil man have ild i pejsen. Det tager ikke mange sekunder at få gang i en biopejs og er meget nemt at gå til.

Hvad er bioethanol

Bioethanol er et organisk fremstillet materiale som bliver udvundet af helt almindelige råvare så som majs, sukkerroer og kartofler. For at producere ethanol kræves en gæringsproces. Man koger og hakker de sukkerholdige planter, således plantefibrene nedbrydes. Bioethanol kan både anvendes i sin rene form, som det er tilfældet i biopejse, men den kan også anvendes sammen med benzin som bilbrændstof. Fra juli 2010 har al dansk benzin været iblandet 5 % bioethanol.

hvor meget bioethanol bruger en biopejs

Det er meget forskelligt hvor meget biopejse anvender for at holde sig kørende. Årsagen til dette skal ses i at biopejse er blevet mere avancerede og derfor nu også forsøger at få så mange timer ud af bioethanolen som muligt. En standard biopejs brænder, kan ca. brænde i 3-4 timer på 1 liter bioethanol hvilket giver den et forbrug på 250 ml - 333 ml i timen. Nordlys Denmark oplyser at deres brændere kan få op til 7 timers brændetid, ud af 1 liter bioethanol. Dette giver et forbrug pr. time på 142 ml.

Biopejse og sikkerhed

EU er i færd med at udarbejde et regelsæt for biopejse og i denne process har vores egen Joseph Favilla været inde og give sine forslag til hvordan dette skal ud. Da der endnu ikke foreligger noget egentligt regelsæt for hvordan en biopejs skal være opbygget, så har vi herunder opstillet de punkter vi mener man bør kigge på, inden man investere i en biopejs.

kan en biopejs varme

Det korte svar er, ja. Hvis jeg skal uddybe det lidt, så skal man sammenligne det lidt med at have flere stearinlys stående ved siden af hinanden. Dog blot uden sod og røg. Da det er levende ild vi har med at gøre, så vil der altid komme varme ud af det.

biopejs hvor meget varme giver den

På samme vis som ved forbruget, så er det forskelligt hvor meget en biopejs varmer. Men som hovedregel kan man godt regne med at en standard biopejs, vil hæve temperaturen med 3-6 grader i et rum på 30 m2. Hvis vi tager udgangspunkt i modellen Umbria, som er meget populær, så afgiver denne 3kW.

Biopejsens brænder

Keramisk sten
I alle biopejse sidder en brænder. Denne anbefaler vi indeholder en keramisk sten der absorbere bioethanolen og sikre at der foregår en kontrolleret afbrænding. Alternativt anbefaler vi at brænderen er udformet, således at det sikres bedst muligt, at man ikke kan fylde bioethanol, på en tændt biopejs. Hvis ikke brænderen indeholder en keramisk sten der absorbere bioethanolen, kan der være fare for at bioethanolen ender andre steder end i selve biopejsen og skaber en farlig situation. Der er også fare for at pejsen stadig er i funktion når man øjensynligt opfatter den som slukket og fylder ny bioethanol på.

Påfyldningshul eksternt fra flammeslusen
Det er en rigtig god ide sikkerhedsmæssigt at bioethanolen påfyldes eksternt, samt via en tragt. Det anbefales ikke at fylde på direkte i slusen, hvor flammerne kommer op når biopejsen er tændt. Ved at man fylder bioethanol på eksternt og anvender i tragt, er man sikker på ikke at fylde bioethanol i fungerende flammer, samt ikke at spilde bioethanol ved siden af pejsen.

Mængde af bioethanol
Jo mindre mængde biooethanol der kan være, desto sikrere er pejsen. Køb derfor ikke (medmindre højst nødvendigt) en biopejs som kan have mere end 7 liter bioethanol. Brænderen skal gerne have en angivelse af hvor meget bioethanol man max må påfylde. Hvis man overfylder en biopejs med bioethanol kan det forsage at bioethanolen løber ud og skaber en farlig situation, med tændt bioethanol andre steder end i pejsen.

Gode materialer og opbygning
Sikre dig at brænderen er udformet i gode materialer og svejsningen er komplet. Det er også vigtigt at lukkemekanismen lukker helt tæt. Nogen biopejse lukker ikke tæt hvilket betyder at man ikke kan slukke pejsen i nogen tilfælde. Dette kræver at man skal til at anvende andre metoder for at slukke sin pejs, hvilket kan skabe en meget farlig situation.

Find sikre bioethanol brændere her

En sikker biopejs opbygning

En biopejs bør være udstyret med en isolerende bagplade der sikre at der ikke bliver varmt på bagsiden af pejsen. Hvis ikke bagpladen er isolerende, vil der blive varmt bag biopejsen og dette kan i værste tilfælde ende ud i en meget farlig situation hvor der går ild i væggen. Har biopejsen ingen bagplade, bør det fremgå hvordan og hvor man kan placere den.

Sådan anvender du en biopejs

Nedenfor forklare vi hvordan du bør, samt ikke bør anvende en biopejs.

Placering af biopejs
Placer biopejsen væk fra brandbare materialer. Helst med 1 meters afstand. Sørg for at særligt gardiner mv. ikke kan komme i kontakt med pejsen.

Påfyldning, samt optænding af en biopejs

Slukning af biopejs
Sluk biopejsen vha. lukkemekanismen. Dette kvæler ilden og slukker pejsen. Hold lukkemekanismen lukket 5 sekunder inden den åbnes igen. BRUG ALDRIG VAND!

Genopfyldning af biopejs
Vent altid 20 minutter fra biopejsen er slukket, til ny bioethanol påfyldes. Jo koldere en biopejs og særligt beholderen er ved påfyldning, desto mere sikkert er det at fylde den op.

Fyld på efter behov
Nøjes med at fylde den mængde biothanol i biopejse, som du skal bruge. Bioethanol som ikke bliver brændt vil fordampe med tiden. Hvis du således har fyldt din biopejs helt op, men kun brænder halvdelen inden du slukker pejsen, vil den resterende halvdel langsomt fordampe og dermed være spildt.

Opbevaring af bioethanol
Det anbefales at biothanol opbevares køligt og frostfrit i tæt og tillukket emballage, væk fra mulige antændelseskilder. Der må højst opbevares 25 enheder af 1 liter uden brandmyndighedernes godkendelse. Garage, redskabsskur mv. er oplagte valg til steder at opbevare bioethanol.
Loading...